Ben je zorgverlener of doorverwijzer?
FR Contacteer ons

Clé de voûte

cle de voute - aanbod detail

Individueel traject

Ervarend leren in een gastgezin

gast gezin

Iets voor jou?

icon leeftijd

Leeftijd:

16 tot 21 jaar

icon lengte

Duur:

3 tot 12 maanden

icon person

Type:

Individueel

Korte beschrijving

Je verblijft enkele maanden in een frans gastgezin. Je leeft en werkt er dagelijks mee en krijgt zo de kans om te leren van je eigen ervaringen en keuzes. Met ondersteuning van je begeleiding, die vaak langs komt, werk je ondertussen aan je eigen doelstellingen. Er is een systemische aanpak wat betekent dat er ondertussen ook thuis, in samenwerking met deskundige begeleiding, stappen gezet worden naar verandering. Je bent dus niet alleen aan het werk. Ook onderwijs op afstand behoort tot de mogelijkheden.

Neem contact op

Doelgroep en voorwaarden

Doelgroep

 • Je bent tussen de 16 en 21 jaar.
 • Je loopt vast op school, stage, werk of binnen je gezin of relatie.
 • Je hebt het gevoel dat niets nog werkt.
 • Je omgeving ervaart je gedrag als problematisch
 • Je komt steeds terecht in escalerende discussies of situaties door de keuzes die je maakt
 • Je hebt door de manier waarop je de dingen doet al je bruggen verbrand en je ziet geen verdere mogelijkheid
 • Je wil of je moet er even tussenuit om alles op een rijtje te zetten
 • Je wil een volledig nieuwe start om dingen anders te gaan doen
 • Je wil werken aan je zelfvertrouwen, sterker worden

Voorwaarden

 • Je beschikt over voldoende motivatie om dit traject te doen
 • Het is je eigen bewuste keuze
 • Je kiest voor verandering
 • Je hebt voldoende reflecterend vermogen om na te denken over jezelf, je keuzes en je gedrag
 • Je bent bereid om begeleiding hierin te aanvaarden
 • Je hebt geen ernstige fysieke beperkingen of andere aandoeningen die het meewerken binnen het gastgezin onmogelijk maken

Voortraject

Het voortraject begint thuis. De plaatsende zorgaanbieder voert gesprekken met de jongere en zijn ouders of verzorgers over eventuele deelname aan dit traject.

Hierin is motivatie misschien wel het belangrijkste onderwerp. Verder krijgen jongere en ouders allerlei praktische informatie. Als de jongere het besluit neemt om naar Frankrijk te gaan wordt alles in gang gezet om een veilig vertrek en verblijf te regelen. De jongere moet in deze fase een motivatiebrief schrijven met daarin de korte termijn doelen die hij in Frankrijk wil bereiken. De motivatiebrief is heel belangrijk; gedurende de weken in Frankrijk grijpen we hierop terug.

Na ontvangst van de motivatiebrief schrijft de begeleiding van Clé de Voûte een brief terug omdat er behoefte is aan een verdere toelichting van motivatie en/of doelen. Het is ook mogelijk dat er contact is via beeldbellen om verder kennis te maken.

Traject in detail

De jongere wordt door de begeleiding naar Frankrijk gebracht en wordt geplaatst bij het gastgezin. Na een korte kennismaking en het maken van enkele basisafspraken kan het verblijf starten.
Meestal heeft het gezin een koeien- of geitenboerderij, maar een plaatsing bij een groenten- en fruitkweker, op een manege, of bij een imker is ook mogelijk. Wij zorgen voor een goede match tussen jongere en gastgezin. De jongere draait mee in het werk- en familieleven van het gastgezin. De gastgezinnen bieden een drugsvrije en prikkelarme woonomgeving met veel structuur te midden van de overweldigende natuur. De jongere heeft gedurende het verblijf geen telefoon of toegang tot internet. Het contact met thuis verloopt per brief. Contact via Skype/Facetime en videoboodschappen is ook mogelijk en is in bepaalde gevallen zelfs heel wenselijk.

Een begeleider van Clé de Voûte komt twee keer per week op bezoek om de jongere te begeleiden en het gastgezin te coachen. Ritme en regelmaat staan voorop. In de begeleiding gaat het over wat de jongere op het moment beleeft en ervaart, over de relatie met de mensen die voor hem of haar belangrijk zijn en natuurlijk over de toekomst: wonen, familie, werk, school, vriendschappen en vrije tijd. De nadruk ligt op de korte termijn doelen van de jongere. Er is voldoende tijd om aan meegekregen schoolwerk te werken. Onderwijsbegeleiding door een bevoegd docent is een optie in dit traject.

Als de jongere er klaar voor is wordt hij terug opgehaald om naar huis terug te keren. Vaak wordt er voor vertrek nog samen met begeleiding stil gestaan bij de afgelopen periode, de doelstellingen die wel of niet behaald zijn en de periode die volgt.

Coachingsprogramma

Gezin/ ouder-kinderelatie

vader zoon

Iets voor jou?

icon leeftijd

Leeftijd:

15 tot 21 jaar

icon lengte

Duur:

Programma op maat

icon person

Type:

Gezin

Korte beschrijving

Het coachingsprogramma gezin/ouder-kindrelatie is een op maat gemaakt actief programma met als doel de onderlinge relatie te verbeteren of om duidelijkheid te brengen waar het binnen de relatie verkeerd loopt en hoe het anders kan. Je brengt samen een actieve periode door in een uitdagende en natuurlijke omgeving. Met ondersteuning van ervaren begeleiding wordt er gewerkt aan de onderlinge relatie en dynamieken.

Neem contact op

Doelgroep en voorwaarden

Doelgroep

 • Dit coachingsprogramma richt zich vooral naar jongeren en hun relatie met één van de ouders of in relatie met hun gezin.
 • De onderlinge relatie dreigt steeds vast te lopen of men zit reeds verstrikt in een negatieve spiraal van discussie, conflict en problemen.
 • De oorzaak hiervan is een gekende problematiek of moet nog verder onderzocht worden.
 • Dit programma biedt intensieve en kwaliteitsvolle momenten die diagnostisch en inhoudelijk zeer waardevol zijn om samen verder te kunnen of verdere ondersteuning mogelijk maken.
 • Deze ervaring kan ook de ideale opstapoefening zijn naar het opnieuw gaan samenwonen voor gezinsleden die een tijd gescheiden waren.

Voorwaarden

 • Alle betrokkenen zijn voldoende gemotiveerd om dit programma samen aan te gaan.
 • Er is een gedeelde verantwoordelijkheid in het slagen van dit programma wat betekent dat opgeven wanneer het moeilijk of confronterend wordt geen optie is.
 • Er wordt van elke betrokkene verwacht dat hij/zij over voldoende reflectievermogen beschikt om zichzelf en zijn gedrag in vraag te stellen.
 • Er is een grote bereidheid tot constructief gesprek en deelname aan activiteit.
 • Het kunnen aanvaarden van begeleiding tijdens dit programma is noodzakelijk.

Voortraject

Je kan er voor kiezen om dit programma te volgen in samenwerkingen met een zorgaanbieder , een ondersteunende dienst of een coach/therapeut in uw buurt. Het is mogelijk dat de jongere of het gezin reeds begeleiding krijgt van een zorgaanbieder. De keuze voor dit programma kan vervolgens gemaakt worden samen met de zorgaanbieder omdat dit een aangewezen volgende stap is in het reeds bestaande begeleidingstraject. Soms is het aangewezen dat de opvolging na het programma in Frankrijk gegarandeerd is. De inzichten en nieuwe handvaten die uit het programma voortkomen kunnen misschien niet onmiddellijk of altijd toegepast worden en dan is het aangewezen dat er professionele ondersteuning aanwezig is wanneer nodig.

Je kan dit programma ook rechtstreeks volgen zonder tussenkomst van een zorgaanbieder of ondersteuner.

Traject in detail

Het programma wordt op maat samengesteld afhankelijk van de ondersteuningsvraag, de gezinssamenstelling, weersomstandigheden en mogelijkheden van de deelnemers. Als uitvalsbasis voor dit meerdaags programma bieden we een verblijfsplek aan in een uitdagende en natuurlijke omgeving, het natuurpark de Morvan. Door het samen doen en ervaren komen er heel wat elementen naar boven waarmee er verder inhoudelijk gewerkt kan worden. Dit wordt dan onder begeleiding verder toegepast op de gestelde ondersteuningsvraag of vooropgestelde doelstellingen.

Voorbeelden van coachingsprogramma's voor gezin/ouder-kindrelatie:

 • Ervaringsweekend met het gezin
 • Moeder-dochterweek
 • Moeder-dochterwandeltocht
 • Vader-zoonweekend

Coachingsprogramma

Jongeren in groep

jongeren in groep

Iets voor jou?

icon leeftijd

Leeftijd:

15 tot 21 jaar

icon lengte

Duur:

Programma op maat

icon person

Type:

In groep

Korte beschrijving

Dit coachingsprogramma wordt op maat samengesteld voor een groep jongeren. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag of de gewenste doelstellingen wordt een avontuurlijk programma opgemaakt volgens de principes van het ervarend leren en oplossingsgericht denken.
Het programma kan gericht worden op een bepaald thema zoals pesten, omgaan met groepsdruk, activeren van jongeren richting werk of opleiding, plek in de maatschappij, omgaan met gezag, omgaan met spanning en onvoorziene omstandigheden. Dit programma kan in duur variëren van 1 dag, een weekend tot meerdere dagen en situeert zich in het natuurpark de Morvan in Frankrijk. De nadruk in dit programma ligt op het actief aan zichzelf werken van de jongere en/of het constructief leren samenwerken in groep. Na dit programma heeft de jongere een beter zicht op zijn/haar functioneren, zijn/haar sterktes en uitdagingen en welke positie hij/zij inneemt in een groep.

Neem contact op

Doelgroep en voorwaarden

Doelgroep

Dit coachingsprogramma kan opgemaakt worden op vraag van een school, organisatie, gemeente, doorverwijzer of een team die een avontuurlijke , educatief onderbouwde en ervaringsgerichte ervaring zoekt voor een groep jongeren. Het programma biedt een unieke kans op ervarend leren onder professionele begeleiding in een avontuurlijk landschap. Met als doel het behalen van vooropgestelde individuele en/of groepsdoelstellingen.

Voorwaarden

 • Leeftijd 15-21 jaar
 • Iedere jongere is voldoende gemotiveerd om deel te nemen aan het programma
 • Het is een eigen bewuste keuze tot deelname
 • Iedere jongere stapt in het programma met een gedeelde verantwoordelijkheid tot welslagen van het programma
 • De jongere heeft voldoende reflectievermogen
 • De jongere is bereid tot samenwerking en constructief gesprek
 • De jongere aanvaard begeleiding en staat open voor feedback

Voortraject

Het voortraject bestaat vooral uit vraagverduidelijking, opmaak en voorstelling van het programma op maat, kennismaking en opstellen van individueel plan en afsprakenkader.

Tijdens de vraagverduidelijking onderzoeken we de opzet van het programma en welke doelstellingen behaald moeten worden. Nadien geven we dit vorm in een programma op maat die verder afgestemd wordt met de opdrachtgever. Wanneer er goedkeuring is over het programma maken we contact en kennis met de deelnemers. Hierbij maken we samen met elke deelnemer een individueel plan op die als rode draad en houvast doorheen het programma loopt. Tevens wordt er met iedere deelnemer stil gestaan bij het afsprakenkader van het programma.

Traject in detail

Wanneer het voortraject afgerond is kan het programma effectief starten. Hoe dit in detail verder verloopt is afhankelijk van het programma dat op maat is gevormd. Het programma eindigt steeds met een evaluatie op individueel en groepsniveau. Indien gewenst kan er aan dit programma een natraject gekoppeld worden waarbij de jongere nog een tijd ondersteund wordt in zijn/haar eigen omgeving op basis van de individuele vaststellingen uit het gelopen programma. Voorbeelden van een coachingsprogramma voor jongeren in groep:

 • Meerdaagse staptocht in groep
 • Themaweek met kampeerverblijf
 • Projectweekend: samen werken aan een opdracht op een boerderij